מלגות נוער

חלוקת מלגות לתלמידים במוזיקה הוא המפעל הותיק ביותר של הקרן. קרן תרבות חיפה העניקה מלגות כתמיכה במוסדות וביחידים הפועלים בתחום המוזיקה בחיפה.
תחום זה, זוכה מידי שנה לתמיכה משמעותית בפעילויות השונות של יחידים, קבוצות וארגונים , בזכות מלגות שמעניקה הקרן. המענקים ניתנו לשתי קבוצות: תלמידים בגיל ביה"ס, רובם לומדים בקונסרבטוריונים בעיר וחלקם הקטן במסגרות פרטיות, ולתלמידים בוגרים במוסדות המשך של לימודי המוזיקה.
המלגות מוענקות לצעירים המצטיינים, על פי המלצת המנהלים והמורים. במלגות כלולים פרסי קלמן גינזבורג ז"ל,  שהוריש כספים לקרן תרבות חיפה להקמת קרן על שמו, לחלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים.milagot