מענק יצירה בספרות 2019

בשנת 2019 הוענקו ארבעה מענקי יצירה, לסופרות הבאות :

  • אלישבע סוסל על ספרה "צ'ומיי" (פרוזה) 
  • חנה סקרה על ספרה "קולות מקצה השקט" (שירה)
  • טלי עמית כוכבי על ספרה "יש כרישים מאחורי הקרוסלה" (ספרות ילדים)    
  • אירית וייסמן מינקוביץ על ספרה "קוסם השינה" (ספרות ילדים).