Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

מענק יצירה בספרות 2019

בשנת 2019 הוענקו ארבעה מענקי יצירה, לסופרות הבאות :

  • אלישבע סוסל על ספרה "צ'ומיי" (פרוזה) 
  • חנה סקרה על ספרה "קולות מקצה השקט" (שירה)
  • טלי עמית כוכבי על ספרה "יש כרישים מאחורי הקרוסלה" (ספרות ילדים)    
  • אירית וייסמן מינקוביץ על ספרה "קוסם השינה" (ספרות ילדים).
 
FaLang translation system by Faboba