קריטריונים לבחירת מדריכים מצטיינים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי

  1. התמדה בעבודה חינוכית בלתי פורמאלית עם נוער
  2. קידום תכניות המדגישות ערכים של רב- תרבותיות, שמירה וטיפוח איכות הסביבה, חברה דמוקרטית וחברה המטפחת יחסים של כבוד, הוגנות ויושרה.
  3. פיתוח וקידום שיטות הדרכה יצירתיות וחדשניות
  4. המדריכים מעל גיל 18 ועבודתם עם נוער מתבצעת לפחות שנתיים של פעולת בעיר בחיפה
  5. פעילות במסגרת ארגונים המוכרים .