"קול קורא" קרן סבו 2021

קרן סבו באמצעות קרן תרבות חיפה שמטרתה קידום החינוך הבלתי פורמלי, יוצאת בקול קורא להענקת פרסים כספיים למדריכות ומדריכים שעבודתם עם בני נוער היא בתחום החינוך הבלתי פורמלי.

הפרס יינתן על קידום פעילות יוצאת דופן בעבודה עם נוער במסגרת החינוך הבלתי פורמלי.

יש לקבל המלצות מפורטות ככל האפשר ולא יותר מעמוד אחד, המשקפות עשייה חינוכית של המדריכים עם בני הנוער, וראויה לזכות פרס כספי מקרן סאבו.

יש להפנות את ההמלצות לאימייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עד תאריך 10.12.2021.

מצ''ב דף קריטריונים לקבלת ההמלצות. יש לקבל המלצות בהתאם לקריטריונים.

גלו עוד..