נובמבר 2020

מענק ליצירה קולנועית לשנת 2020 הענק ליוצרת  רותם גבאי עבור הסרט העלילתי הקצר "של מי הילד הזה",

שעלילתו מתרחשת בחיפה.

גלו עוד