רכישת ספרים עבור ספריות

קרן תרבות חיפה סייעה לבית הספר בשכונת חליסה לרכוש עבור ספריית בית הספר של חסידות גור, ספרי העשרה כגון: מילונים ואנציקלופדיות.