המגמה לחינוך חברה ותרבות, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, - מלגות קרן סבו, קרן תרבות חיפה.

המגמה לחינוך חברה ותרבות, מתמקדת בהיבטיו החברתיים והתרבותיים של החינוך, תוך שימת דגש על החינוך הבלתי-פורמלי. הלימודים מעוגנים בתחומי הדעת של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של החינוך  ומאירים את יחסי הגומלין בין מערכות חינוך, ובפרט שדה הפעולה של החינוך הבלתי- פורמלי במסגרות רשמיות ובחברה האזרחית, לבין סוגיות מפתח חברתיות כגון אקטביזם, צדק, פוליטיקה, זהות ושוֹנות.

תכנית הלימודים מציעה מגוון נושאי לימוד: סוציולוגיה ביקורתית, ניוּ-מדיה ונעורים, החינוך הערבי, אתנוגרפיה בחינוך, מגדר וצדק חברתי, חינוך פוליטי, גלובליזציה ואי שיוויון בחינוך וטכסים בחינוך. עוד, התכנית מאפשרת היכרות שיטתית עם תיאוריות, שיטות פעולה, מסגרות ודמויות מפתח בחינוך הבלתי פורמלי.


המגמה מיועדת לסטודנטים בעלי תודעה חברתית ואחריות קהילתית. באופן ספציפי, המגמה מתאימה לסטודנטים שמבקשים להכין את עצמם לקראת תפקידי מנהיגות וייזמות בחינוך, ובחינוך הבלתי פורמלי בפרט (מתנ"סים ומרכזי צעירים, פנימיות וכפרי נוער, מכינות וקהילות חינוכיות, תנועות וארגוני נוער, עמותות ופרויקטים במגזר השלישי, רשויות מקומיות, מרכזי תרבות ומוזיאונים ויוזמות ותכניות של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
עוד, הלימודים מכשירים את הסטודנטים למחקר והוראה אקדמאים.

מסלול א' במגמה הוא עם דגש מחקרי, כולל כתיבת עבודת תזה. מסלול ב' במגמה הוא עם דגש יישומי, כולל כתיבת עבודה/בחינת גמר, וקורס המיועד להיכרות עם ארגונים ואנשי מפתח בשדה החינוך הבלתי-פורמאלי.

התכנית הינה לתואר שני עם דגש על חינוך בלתי- פורמלי.

http://esac.edu.haifa.ac.il

במשך מספר שנים העניקה  קרן תרבות חיפה, מלגות ע"ש ישראל סבו ז"ל, לתלמידי תארים מתקדמים המתמחים בחינוך הבלתי פורמלי, מהמגמה לחינוך חברה ותרבות, מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. המלגות חולקו מכספי קרן סבו שהועברו לקרן תרבות חיפה.