Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

מלגות שנת 2015 (תשע"ה)

ביום  24.6.2015, במצפור ע"ש אביבה וסמי עופר, מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה, התקיים טקס חלוקת המלגות ע"ש ישראל סבו ז"ל, לתלמידי תארים מתקדמים המתמחים בחינוך הבלתי פורמלי, באוניברסיטת חיפה, במסגרת קרן תרבות חיפה. את הטקס הנחתה ד"ר דבורה גולדן. 

 milgot2015

 דברי ברכה נשאו:

פרופ' אנית סומך – ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

גב' ברכה סלע – מזכיר העיר, ומ"מ יו"ר הנהלת קרן תרבות חיפה.

מר פיני וגמן – ראש מערכת חינוך, תרבות, שירותים חברתיים וקהילה.

 

דברים לזכרו של מר ישראל סבו:

גב' עדנה זרצקי

 

גב' רויטל כץ – פדה – נציגת המלגאים

 

זוכי המלגות:

לידנה גבלר, ברוך יעקובי,  רויטל כץ - פדה,  מיכל מזרחי,  קרן פרלמן, רוני שכטמן.

 

פרטים נוספים על הזוכים ודברי המברכים, נמצאים בחוברת הזוכים :  פתיחת המסמך בלחיצה על  ה-PDF.

החוברת הופקה ע"י הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, הזכויות שמורות.

עיצוב: גיל גליק שמעוני.

pdf icon

 

dancing

FaLang translation system by Faboba