Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

מלגות שנת 2011 (תשע"א)

ביום  13.06.2011,  בבניין החינוך ב אוניברסיטת חיפה, התקיים טקס חלוקת המלגות ע"ש ישראל סבו ז"ל, לתלמידי תארים מתקדמים המתמחים בחינוך הבלתי פורמלי, באוניברסיטת חיפה, במסגרת קרן תרבות חיפה. את הטקס הנחתה פרופ' רבקה איזיקוביץ'.

milgot2011

ברכות:

  • פרופ' רבקה איזיקוביץ'– ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, ראש המגמה  לחינוך, חברה ותרבות.
  • גב' ברכה סלע – מ"מ יו"ר הנהלת קרן תרבות חיפה

 

דברים לזכרו של מר ישראל סבו:

  • ד"ר הרמן זיבן

 

בשם מקבלי המלגות:

טלי גולדשטיין, אמאל נטור - דקסה.

 

הזוכים במלגות:

טלי גולדשטיין - אורגיל,  ג'מילה יונס,  סחר קסום,  מיכל גוטליב, רויטל כץ - פדה,  שני רווה אמסלם, נמרוד סמילנסקי - פרידמן, אמאל נטור - דקסה.

 

פרטים נוספים על הזוכים  נמצאים בחוברת הזוכים :  פתיחת המסמך בלחיצה על  ה-PDF.

החוברת הופקה ע"י הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, הזכויות שמורות.

עיצוב: גיל גליק שמעוני.

pdf icon

dancing

FaLang translation system by Faboba