Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

מלגות שנת 2010 (תש"ע)

המגמה לחינוך חברה ותרבות, מתמקדת בהיבטיו החברתיים והתרבותיים של החינוך, תוך שימת דגש על החינוך הבלתי-פורמלי. הלימודים מעוגנים בתחומי הדעת של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של החינוך  ומאירים את יחסי הגומלין בין מערכות חינוך, ובפרט שדה הפעולה של החינוך הבלתי- פורמלי במסגרות רשמיות ובחברה האזרחית, לבין סוגיות מפתח חברתיות כגון אקטביזם, צדק, פוליטיקה, זהות ושוֹנות.

תכנית הלימודים מציעה מגוון נושאי לימוד: סוציולוגיה ביקורתית, ניוּ-מדיה ונעורים, החינוך הערבי, אתנוגרפיה בחינוך, מגדר וצדק חברתי, חינוך פוליטי, גלובליזציה ואי שיוויון בחינוך וטכסים בחינוך. עוד, התכנית מאפשרת היכרות שיטתית עם תיאוריות, שיטות פעולה, מסגרות ודמויות מפתח בחינוך הבלתי פורמלי.


המגמה מיועדת לסטודנטים בעלי תודעה חברתית ואחריות קהילתית. באופן ספציפי, המגמה מתאימה לסטודנטים שמבקשים להכין את עצמם לקראת תפקידי מנהיגות וייזמות בחינוך, ובחינוך הבלתי פורמלי בפרט (מתנ"סים ומרכזי צעירים, פנימיות וכפרי נוער, מכינות וקהילות חינוכיות, תנועות וארגוני נוער, עמותות ופרויקטים במגזר השלישי, רשויות מקומיות, מרכזי תרבות ומוזיאונים ויוזמות ותכניות של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
עוד, הלימודים מכשירים את הסטודנטים למחקר והוראה אקדמאים.

מסלול א' במגמה הוא עם דגש מחקרי, כולל כתיבת עבודת תזה. מסלול ב' במגמה הוא עם דגש יישומי, כולל כתיבת עבודה/בחינת גמר, וקורס המיועד להיכרות עם ארגונים ואנשי מפתח בשדה החינוך הבלתי-פורמאלי.

התכנית הינה לתואר שני עם דגש על חינוך בלתי- פורמלי.

http://esac.edu.haifa.ac.il

 

ביום  05.05.2010,  בבניין החינוך באוניברסיטת חיפה, התקיים טקס חלוקת המלגות ע"ש ישראל סבו ז"ל, לתלמידי תארים מתקדמים המתמחים בחינוך הבלתי פורמלי, באוניברסיטת חיפה, במסגרת קרן תרבות חיפה. את הטקס הנחתה פרופ' רבקה איזיקוביץ'.

milgot2010

ברכות:

  • פרופ' עפרה מייזלס – דיקן הפקולטה לחינוך.

דברים לזכרו של מר ישראל סבו:

  • גב' עדנה זרצקי

מקבלי המלגות:

רינת אלון,  חנין אליאס,  אדם גורן,  דרור זכאי.

dancing

FaLang translation system by Faboba