מלגות 2021

 "קול קורא" - קרן סבו, נובמבר  2021

קרן סבו באמצעות קרן תרבות חיפה שמטרתה קידום החינוך הבלתי פורמלי יוצאת בקול קורא להענקת פרסים כספיים למדריכות ומדריכים שעבודתם עם בני נוער היא בתחום החינוך הבלתי פורמלי.

 "קול קורא"

קריטריונים לבחירת מדריכים מצטיינים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי