Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

סדנת קליגרפיה שתוף פעולה בית ספר יבנאלי ובית ספר חיוואר

קרן תרבות חיפה תמכה בסדנת הקליגרפיה המשותפת לתלמידי בית ספר יבנאלי ובית ספר חיוואר. בסדנה השתתפו  כ-15 תלמידים מבי"ס  אל חיוואר וכ- 15תלמידים מבי"ס יבנאלי.

בהובלת האמן קמיל דאו, קבלו התלמידים הדרכה ויצרו תמונות קליגרפיה בעלי מוטיבים מהתרבויות השונות. המפגשים תרמו לקירוב לבבות ועבודה משותפת.

סדנת קליגרפיה שתוף פעולה בית ספר יבניאלי ובית ספר חיוואר

סדנת קליגרפיה שתוף פעולה בית ספר יבניאלי ובית ספר חיוואר

סדנת קליגרפיה שתוף פעולה בית ספר יבניאלי ובית ספר חיוואר

 

בשנת 2018 המשיכה הקרן לתמוך בפרויקט זה, המתקיים במשך שלושה חודשים  בשיתוף פעולה עם מערכת החינוך.

dancing

FaLang translation system by Faboba