Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

פרויקטים משותפים לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידי בתי ספר רגילים

הקרן מפנה חלק ממשאביה לתחום החינוך ויוצרת פרויקטים המשותפים לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידי בתי הספר הרגילים. בין התלמידים משתי המסגרות נוצרים קשרים בין אישיים. הפעילות של תלמידי בתי הספר הרגילים נעשית   במסגרת התנדבותית או במסגרת מחויבות אישית.

 

 בניית השותפות ההדדית תורמת לקידום ההישגים של תלמידי החינוך המיוחד, ובבתי הספר הרגילים מביאה  לשינוי בתפיסת האחר בקרב תלמידים, מורים, הורים וקהילה. שני הצדדים יוצאים נשכרים משתוף הפעולה החינוכי- חברתי  הזה. 

dancing

FaLang translation system by Faboba