בי"ס אופקים משתלב עם בתי ספר עירוני ה', אחוזת ילדים, ריאלי סניף מטוס וביה"ס הפתוח

בית ספר אופקים מקיים פעילויות של שילוב חברתי עם בתי ספר הבאים:

 - בית הספר הפתוח. תלמידי כיתות  ה' ו- ו', משתתפים בפעילות של מחול ואמנויות בתדירות של כאחת לחודש. כמו כן משתתפים תלמידי בית הספר הפתוח באירועים מיוחדים של בית ספר אופקים.

 - בית ספר עירוני ה'.  אחת לשבוע מגיעים תלמידי עירוני ה' לבית ספר אופקים ומשתלבים בפעילויות שנערכות בכיתות, ובפעילויות חברתיות שנערכות בחצר בית הספר. בין התלמידים משתי המסגרות נוצרים קשרים בין אישיים. פעילות זאת נעשית  במסגרת מחויבות אישית של תלמידי כיתה י' של בית ספר עירוני ה'.

- בית ספר אחוזת ילדים.  כ 7- 8 תלמידים מתנדבים  בני 15- 18 מאחוזת ילדים , משתלבים  בפעילות הכיתות של בית ספר אופקים, אחת לשבוע. היחסים הבין אישיים המתפתחים כתוצאה מפעילות זו, נושאים אופי של "אח בוגר" או חונך. תלמידי אחוזת ילדים עוזרים לתלמידי בית ספר אופקים במטלות לימודיות, עבודה מול המחשב ועוד.

- בית הספר הריאלי סניף מטוס​.  כ- 7- 8 תלמידים מתנדבים מכיתות ז' עד ט', משתלבים בפעילות הכיתות של בית ספר אופקים אחת לשבוע. היחסים הבין אישיים המתפתחים כתוצאה מפעילות זו, נושאים אופי של "אח בוגר" או חונך. תלמידי אחוזת ילדים עוזרים לתלמידי בית ספר אופקים במטלות לימודיות, עבודה מול המחשב ועוד. כמו כן קבוצת המתנדבים קיימה  הפעלות בית ספריות בחג פורים ובטקס זכרון ליצחק רבין.