Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

בית ספר גניגר

בית הספר גניגר  ובתי  הספר אהוד והפתוח,  מקיימים  מזה 15 שנה קשר רציף מדי שבוע הבא לידי ביטוי במפגשי כיתות, שילוב ועשייה מול פרויקטים בנושא חברתי , מיומנויות ותקשורת. במסגרת זו הופק  הסרט בנושא "קיימות" שזכה  בפרס  השלישי בתחרות ארצית של המדיאטק.

 בנוסף מקיים בית הספר גניגר פעילויות שונות כולל בתחום הרובוטיקה, והעלאת הצגות שבית ספר גניגר מפעיל,  עם בית ספר חוגים, בית הספר הטכני של חיל  האוויר, בסמ"ת תיכון, וריאלי מרכז הכרמל, כולל פעילויות בימים מרוכזים בימי החינוך המיוחד. 

dancing

FaLang translation system by Faboba