בית ספר גניגר

בית הספר גניגר  ובתי  הספר אהוד והפתוח,  מקיימים  מזה 15 שנה קשר רציף מדי שבוע הבא לידי ביטוי במפגשי כיתות, שילוב ועשייה מול פרויקטים בנושא חברתי , מיומנויות ותקשורת. במסגרת זו הופק  הסרט בנושא "קיימות" שזכה  בפרס  השלישי בתחרות ארצית של המדיאטק.

 בנוסף מקיים בית הספר גניגר פעילויות שונות כולל בתחום הרובוטיקה, והעלאת הצגות שבית ספר גניגר מפעיל,  עם בית ספר חוגים, בית הספר הטכני של חיל  האוויר, בסמ"ת תיכון, וריאלי מרכז הכרמל, כולל פעילויות בימים מרוכזים בימי החינוך המיוחד.