Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

בית הספר הנרייטה סאלד

בית הספר "הנרייטה סאלד" מהחינוך המיוחד  ובית ספר "יבנאלי" מהחינוך הרגיל, הם שני מוסדות המשלימים זה את זה,  וחוברים האחד לשני מזה תשע שנים.  המודל שפותח בשני בתי הספר מאפשר אינטראקציות בין השותפים, תוך שמירת  ייחודיות של כל שותף ומטפח צמיחה  של כל אחד מהם. מטרת המודל: ניפוץ קיר הזכוכית -  בניית שותפות הדדית התורמת לקידום הישגים  ולשינוי בתפיסת האחר בקרב תלמידים, מורים, הורים וקהילה.

dancing

FaLang translation system by Faboba