בית הספר הנרייטה סאלד

בית הספר "הנרייטה סאלד" מהחינוך המיוחד  ובית ספר "יבנאלי" מהחינוך הרגיל, הם שני מוסדות המשלימים זה את זה,  וחוברים האחד לשני מזה תשע שנים.  המודל שפותח בשני בתי הספר מאפשר אינטראקציות בין השותפים, תוך שמירת  ייחודיות של כל שותף ומטפח צמיחה  של כל אחד מהם. מטרת המודל: ניפוץ קיר הזכוכית -  בניית שותפות הדדית התורמת לקידום הישגים  ולשינוי בתפיסת האחר בקרב תלמידים, מורים, הורים וקהילה.