Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

קירוב אוכלוסיות בעלות מוגבלויות לאמנות

קרן תרבות חיפה סייעה במשך השנים לאגודות, מרכזים ומועדונים אשר עיסוקן היה  סיוע לאוכלוסיות בעלות מוגבלויות, הן ילדים והן בוגרים ומבוגרים. דרכי הסיוע  של הקרן היו שונות בהתאם לאופי האוכלוסיה: אם בדרך של סיוע ברכישת ציוד ומתקנים שבעזרתם מתאפשר  לאוכלוסיה המוגבלת להביא את עצמה לידי ביטוי אמנותי, אם בסיוע  בתקצוב מדריכי אמנויות, אם בהסעות לפעילות, אם בסיוע ברכישת תלבושות ייצוגיות לצרכי מופעים אמנותיים, ואם בסיוע בחשיפת הפעילות האמנותית של האוכלוסיה בעלת המוגבלות בפני הקהילה, למרות המוגבלות.

 בין הנהנים מסיוע הקרן הם: תלמידי בית ספר יבנאלי ובית ספר חיוואר, המועדון  החברתי לעיוורים ב"בית היינה", "אחווה" איגוד נכי חיפה והצפון, "אילן" – איגוד ישראלי לילדים נפגעים ומועדון "סיון" בקרית חיים מערבית המקיים בדרך התנדבותית פעילות לאוכלוסיה רב-גילית מוגבלת מבחינה פיזית, ועוד.

תמיכת קרן תרבות חיפה, מסייעת בתהליכים השיקומיים של אוכלוסיה זו ובכך גם מקדמת את השתלבותם בחברה ובקהילה. העיסוק בפעילויות האמנותיות, כמו מחול, צילום, ציור, פיסול, דפוס וקליגרפיה, ועבודות יד שונות,  אותן מקדמת הקרן, מפיח רוח אופטימית ,מפעיל את היצירתיות ומעלה את הערך העצמי של אוכלוסיה זו, בעיני עצמה ובעיני הסביבה.

dancing

FaLang translation system by Faboba