Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

מענק 2021

kol kore 2021

 

 

הצהרת כוונות:

קרן תרבות חיפה מתכוונת לתמוך בסרטים קצרים וסדרת רשת של יוצרים חיפאיים או בסרטים קצרים וסדרת רשת שמקום התרחשותם – העיר חיפה.

מועמדים:

רשאים להגיש מועמדות יוצרי ויוצרות סרטים שזה סרטם הראשון או השני בלבד, עבור סרטים או סדרת רשת שאורכם עד 30 דקות.

הקריטריונים: 

 1. איכות הסיפור המוצע
 2. הרלוונטיות של חיפה לסיפור 
 3. הרלוונטיות של הסיפור לחיפה 
 4. התמיכה היא לסרט ביכורים לכן עבודות קודמות פוסלות את המגיש/ה

תנאי ההגשה:

החומרים יוגשו באמצעות טופס הרשמה מקוון חתום על ידי מגיש הבקשה, המפורסם באתר קרן תרבות חיפה, לא יאוחר מיום 16.12.2021 .

ועדה מקצועית מייעצת מטעם קרן תרבות חיפה תבחן את הבקשות ותבחר את הראויות למענק.

תנאי התקשרות:

 • הבקשות יועברו לבחינה על ידי ועדת לקטורים של הקרן.
 • לוגו של קרן תרבות חיפה, בעברית ובאנגלית, כולל קישורית לאתר הקרן , www.haifa-art.org.il,   יוכנסו לכל אחד מהסרטים שיזכו במענק.
 • קרן תרבות חיפה תהיה זכאית לקיים שתי הקרנות בפסטיבל ובאירועים סגורים שהקרן תבחר.
 • קרן תרבות חיפה תפרסם את מתן המענק באתר קרן תרבות חיפה (אנגלית/עברית/ערבית) כולל לינק או טריילר של הסרט.

כללי:

 • האמור במסמך זה מהווה קריטריונים להשתתפות.
 • קרן תרבות חיפה רשאית לשנות את תנאי המסמך וכל פרט בו בכל עת לפי שיקול דעתה.
 • ההגשה היא באחריות מגיש הבקשה בלבד.

 

בהצלחה,

הנהלת קרן תרבות חיפה 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בקשה לתמיכה בהפקה

מענק קרן תרבות חיפה להשלמת הפקה מיועד לסרטים של יוצרים חיפאים, או לסרטים שמתרחשים בעיר חיפה.

 

הדרישות להגשת הבקשה

חומר כתוב:

סינופסיס – באורך כעמוד אחד

קורות חיים של מגיש הבקשה

הצהרת כוונות של יוצר הסרט – באורך כחצי עמוד (שם היוצר וקשר שלו לפרויקט)

תיאור הפרויקט – באורך כעמוד אחד

שפת ההגשה - עברית

 

חומר מצולם:

חומר מצולם מייצג באורך של 10-5 דקות, או קליפ ערוך, זמין לצפייה באתר youtube או vimeo.

 

תקציב:

פירוט תקציב ההפקה – יוגש בקובץ אקסל.

 

התקנון נכתב בלשון זכרמטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

טופס בקשה

 

המסמכים שנשלחו לכתובת המייל של הקרן: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba