מלגות למוזיקאים בוגרים

קרן תרבות חיפה הקצתה מענקים למוזיקאים חיפאים בוגרים . המלגות ניתנו למוזיקאים המצטיינים לסיוע בלימודי המשך, להשתתפות בסדנאות בכיתות אמן, להשתלמויות בקורסים מיקצועיים, סיוע לפרויקטים מיוחדים,  ועוד.

  •  

1