Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

מלגות מוזיקה 2018

בטקס חגיגי אשר התקיים באולם הכנסים בעיריית חיפה ב-11 ליולי  2018

במעמד:

 • ראש העיר חיפה יונה יהב - יו"ר הנהלת הקרן והאסיפה הכללית
 • מזכיר העיר הגב' ברכה סלע - מ"מ יו"ר הנהלת הקרן, אשר הנחתה את הטקס.
 • הגב' אביבה שפיגלשטיין - מנהלת הקרן
 • ד"ר חאתם חורי, נציג עיריית חיפה – חבר הנהלה והאסיפה הכללית
 • גב' רינה בן נתן, נציגת עיריית ברמן – חברת הנהלה והאסיפה הכללית
 • מר רושדי אלמאדי, נציג משרד החינוך התרבות והספורט   – חבר האסיפה הכללית

העניקה קרן תרבות חיפה, חמישים מלגות לתלמידים מצטיינים במוזיקה - לעשרה תלמידים מכל אחד מחמשת

המוסדות הבאים:

 • "מרכז יובל למוזיקה ותזמורות חיפה"
 • קונסרבטוריון דוניה - וייצמן
 • הקונסרבטוריון ע"ש סמואל רובין, חיפה
 • עמותת "אל כרמל" למוזיקה
 • "ביט" – בית הספר למוזיקה

בטקס השתתפו התלמידים המצטיינים, מנהלי המרכזים, המורים ובני המשפחות. 

01

   דר.  חאתם חורי                  גב' רינה בן נתן                       ראש העיר יונה יהב                      גב' אביבה שפיגלשטיין                 מר רושדי אלמאדי

 

strip

 

1

מזכיר העיר ומ"מ יו"ר הקרן  הגב' ברכה סלע, מנחה את הטקס. 

 

מלגות מוזיקה 2018

מברכת בשם מקבלי המלגות

 

מלגות מוזיקה 2018

בשורה הראשונה, מנהלי  מוסדות ההמוזיקה.

 

מלגות מוזיקה 2018

תמונה כללית של הקהל

 

strip2

תלמידי קונסרבטוריון "דוניה וייצמן"

 

מלגות מוזיקה 2018

בתכנית האמנותית: תלמידי קונסרבטוריון ע"ש רובין חיפה

 

rubin

תלמידי הקונסרבטוריון ע"ש רובין בטקס המלגות 2018

 

מלגות מוזיקה 2018

בתכנית האמנותית: תלמידי עמותת "אלכרמל" למוזיקה 

 

al carmel

חלוקת המלגות לתלמידי עמותת אלכרמל

 

3

בתכנית האמנותית: תלמידי מרכז יובל למוזיקה

 

מלגות מוזיקה 2018

yuval

מלגות מוזיקה 2018

מזכיר העיר הגב' ברכה סלע עם יובל קאופמן מנהל בית הספר למוזיקה "ביט"

 

bit

https://www.youtube.com/watch?v=g4OypJwzHII

הרכב מוזיקלי של עמותת "אל כרמל" למוזיקה, בטקס חלוקת מלגות  מוזיקה קרן תרבות חיפה 2018

https://www.youtube.com/watch?v=tYuiQ5SQ_38

dancing

FaLang translation system by Faboba