הפעילים בקרן תרבות חיפה בעבר

יושבי ראש הקרן: 

תפקיד יו"ר קרן תרבות חיפה  כלול במסגרת תפקידי ראש העיר השונים.  
ראשי העיר חיפה לאורך השנים מילאו תפקיד זה במהלך הקדנציות שלהם.

  • מר ירוחם צייזל –  1976 – 1978
  • מר אריה גוראל –  1978 – 1993  
  • מר עמרם מצנע -  1993 – 2003 
  • עו"ד יונה  יהב -    2003 - 2019

 

מ"מ יושבי ראש הקרן והאסיפה הכללית: 

  • מר יהודה זליג ז"ל
  • מר יוסף גלוזמן  יבדל"א

 

 מנהלי הקרן:

  • מר עמוס מדזיני
  • מר יוסף גלוזמן

 

מזכירות הקרן:

  • ליאורה אדלר לוין
  • אביבה שפיגלשטיין


אסיפה כללית של הקרן שנת 1984.

אסיפה כללית  של הקרן שנת  1989.   יו"ר הקרן וראש העיר מר אריה גוראל ז"ל לשמאלו, ממלא מקום יו"ר הקרן,  מר יהודה זליג ז"ל. עומד: מר יוסי גלוזמן מנהל הקרן.

ארוח חברי ההנהלה מהעיר ברמן, לקראת האסיפה הכללית 1997


אסיפה כללית 1997של הקרן. שני משמאל מר יוסף גלוזמן, מ"מ יור הקרן.

מנהל הקרן מר עמוס מדזיני באסיפה כללית 1997. 

מ"מ יו"ר הקרן מר יוסי גלוזמן מברך במופע גופי התרבות שנתמכו ע"י הקרן

מ"מ מקום יו"ר הקרן מר יהודה זליג ז"ל  ומנהל הקרן מר יוסי גלוזמן יבדל"א בטקס הענקת מלגות מוזיקה

מ"מ יו"ר הקרן מר יהודה זליג ז"ל בטקס הענקת מלגות מוזיקה