Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

הפעילים בקרן תרבות חיפה

נציגי עיריית חיפה:

 • עו"ד יונה יהב, ראש העיר חיפה – יו"ר הנהלת הקרן והאסיפה הכללית
 • גב' ברכה סלע, מ"מ יו"ר ההנהלה וחברת הנהלה
 • ד"ר חאתם חורי – חבר הנהלה והאסיפה הכללית
 • ד"ר איתן אדרס – חבר האסיפה הכללית

 

נציגי עיריית ברמן:

 • עו"ד מיכאל פפה – חבר הנהלה והאסיפה הכללית
 • גב' רינה בן נתן – חברת הנהלה והאסיפה הכללית
 • גב' אנט לאנג – ברמן - חברת האסיפה הכללית
 • ד"ר אולף יואכים - ברמן – חבר האספה הכללית

 

נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט:

 • פרופ' יוסף דנה – חבר הנהלה והאסיפה הכללית
 • מר רושדי אלמאדי – חבר הנהלה והאסיפה הכללית
 • גב' אהובה פרידמן – חברת האסיפה הכללית
 • גב' חנה בן זקן – חברת האסיפה הכללית
 • מר שמשון עידו -  חבר האסיפה הכללית

 

בעלי תפקידים: 

 • גב' אביבה שפיגלשטיין – מנכ"לית  הקרן
 • עו"ד רון כהן – יועץ משפטי
 • גב' אורנה פורמן – רו"ח
 • מר יוסי מזון – מנהל חשבונות
 • גב' אנה גירגורייב - מזכירה

 

FaLang translation system by Faboba