Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

תקציר על קרן תרבות חיפה

קרן תרבות חיפה מקדישה את פעילותה  לקידום האמנות והתרבות בעיר חיפה. הקרן נוסדה בשנת  1976 ע"י עיריית חיפה בשיתוף משרד החינוך והתרבות בארץ וסנט העיר החופשית ברמן שבגרמניה. החל משנת 1978 מעניקה הקרן סיוע לאמנים בקידום ובחשיפת עבודותיהם, ומתמקדת בפרויקטים, שלא היו מתקיימים ונחשפים ללא עזרתה, תמיכתה ומעורבותה.

תמיכת הקרן מקיפה את כל הגוונים הייחודיים של האוכלוסייה החיפאית הרב תרבותית ומסייעת באופן שוויוני לחילונים, דתיים, יהודים, דרוזים, ערבים, נוצרים ומוסלמים. הסיוע ניתן לכל שכבות הגיל – צעירים, בוגרים וגמלאים. נוסף על כך תורמת הקרן לאוכלוסיות בעלות מוגבלויות, בין השאר באמצעות תמיכה בפרויקטים המשותפים לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידי בתי הספר הרגילים, ומפנה חלק ממשאביה גם לפעילויות שנועדו לתרום לקירוב לבבות בין יהודים וערבים.

קרן תרבות חיפה מבוססת על פעילות התנדבותית, ומתנהלת באמצעות עשרות מתנדבים. חברי הנהלת הקרן וחברי האסיפה הכללית ממלאים את תפקידם ללא תמורה כספית, ומסתייעים בוועדות מייעצות מקצועיות בתחומי האמנות השונים שמורכבות ממתנדבים. השירותים האדמיניסטרטיביים ניתנים לקרן ללא עלות ממשרד מזכיר העיר בעיריית חיפה. היותה של קרן תרבות חיפה התנדבותית במהותה מאפשרת להפנות את רוב כספה לתמיכה ביוצרים בתחומי התרבות והאמנות השונים, וערכה הבסיסי נשמר לאורך השנים, משום שבהתאם לתקנות הקרן, נעשה שימוש מדי שנה רק בפירות הקרן.

במהלך השנים הצטרפו לקרן תרבות חיפה הגופים הבאים:

  • נאמנות החבל הימי לישראל ע"ש פומרוק
  • נאמנות קרן קלמן גינזבורג
  • הקרן ע"ש ישראל סבו
  • קרן "אבנר"

אחת לרבעון מקיימת הנהלת הקרן מפגש ובו נדונה מדיניות הקרן ומוצגים לפניה פרויקטים שמובאים לאישורה.
קרן תרבות חיפה יזמה ותמכה בפרויקטים רבים במהלך שנות קיומה, פרויקטים שלא היו מתקיימים ללא תמיכת הקרן, חלקם ממשיכים כיום באופן עצמאי גם ללא תמיכתה השוטפת של הקרן, ובחלקם ממשיכה הקרן לתמוך גם כיום.

תחומי הפעילות של קרן תרבות חיפה:

 

FaLang translation system by Faboba