בית הגפן - סיוע בהפקת עבודות לתערוכת "המרחב השלישי"

סיוע בהפקת עבודות האמנות לתערוכת קבע "המרחב השלישי"  בבית הגפן.

התערוכה הינה ראשונה מסוגה בישראל, והינה פרויקט הדגל של בית הגפן. התערוכה מבוססת על שתוף פעולה ארוך טווח בין מחלקת החינוך והגלריה בבית הגפן, והיא מוצגת בחלל מיוחדששופץ במיוחד בבנין התיאטרון של בית הגפן.האמנים המציגים בתערוכה עוסקים בעבודותיהם בריבוי נקודות המבט ובאפשרויות השונות הטמונות הטמונות בכל מרחב משותף.

קטלוג התערוכה

צלם: מור אלנקוה.

על התערוכה

https://www.beit-hagefen.com/BeitHagefenCategoryID.aspx?BeitHagefenCategoryId=19&lang=1

https://www.beit-hagefen.com/BeitHagefenCategoryID.aspx?BeitHagefenCategoryId=19&lang=2

בית הגפן

חיפה". ברוקן  פינגאס 

בית הגפן

בית הגפן

בית הגפן

בית הגפן

פרט מתוך "חיפה".  ברוקן  פינגאס