מלגת ארוח (שהיה) סופרים בחיפה

קרן תרבות הקצתה חיפה שתי מלגות שהיה לסופרים למשך שבוע בחיפה. (לינה וארוחת בוקר), בהתאם לסיכום בין הקרן ובין אגודת הסופרים בישראל.

במשך השבוע  התבקשו הסופרים האורחים להרצות בפני קהל שוחרי יצירתם, ולהשתתף בפעילות תרבותית בחיפה, כמו מפגשים עם תלמידים וחברי חוגים למבוגרים. פעילות זו נעשתה בתיאום עם מנהל החינוך והתרבות של עירית חיפה.