Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

תמיכה בסופרים חיפאים בהוצאת ספרם לאור

סיוע בפרסומם של יצירות ספרותיות, היווה את התחום הרחב ביותר של מלגות אישיות שניתנו ע"י הקרן. במשך השנים חילקה קרן תרבות חיפה מענקים ליוצרים, סופרים, משוררים ומחזאים חיפאים, ותיקים וצעירים.

מתן המענק נקבע לפי האיכות הספרותית של היצירות, פרוזה, שירה, דרמה ולעיתים גם מחקר וביקורת. במשך השנים נוספו תחומים נוספים כמו תחום  יצירות העוסקות בעיר חיפה: ספרי שירה, יצירות עלילתיות, מחקריות תיעודיות, וכתבי יד שונים ( גם אם היוצר/המחבר אינו חיפאי), ותחום יצירות שנושאן ימאות וים,  פרס תרומת "החבל הימי לישראל" על שם משה פומרוק ז"ל. היצירות הועברו לאנשי מקצוע, אשר קראו את הספרים והמליצו על הזכאים לקבל את המלגה. כמו כן המליצו על דרגת היצירה, לפיה קבעה הנהלת הקרן את גובה המלגה.

בוועדות השיפוט אשר החליטו על הזוכים במענק – החלטות אשר התקבלו "פה אחד"-  ישבו שלושה שופטים בעלי שם וידע בתחום, אשר התחלפו במהלך השנים.

החל משנת  1996 פעלה הקרן במשותף עם אגודת הסופרות והסופרים חיפה והצפון, כאשר הקרן עסקה בצד הארגוני ומיינה את הפרסים ונציגי האגודה מיינו והעריכו את העבודות שהגיעו לתחרות.

הקרן פרסמה בעיתונות את קיום התחרויות והתנאים להשתתפות בה. לאחר קבלת היצירות, והחלטת הועדה המייעצת על הזוכים, החליטה הקרן על גובה המענק, אותו היא העבירה ליוצרים רק לאחר הצגת ההסכם על ביצוע ההדפסה, בין היוצר לבין ההוצאה לאור. המענקים סייעו ליוצרים להוציא את ספרם לאור. עצם  ההכרה של הקרן ביצירה, נתנה יתרון למחברים בעת ניהול מו"מ עם המוציאים לאור, וכך עובדה זו בצירוף המענק -  מענק כספי או  רכישת כמות  ספרים גדולה - סייעו רבות ליוצרים להוציא את ספרם לאור

היוצרים התחייבו לציין בעמוד זכויות היוצרים בספר, שהספר יצא לאור בסיועה של קרן תרבות חיפה. עותקים מהספרים הועברו לקרן ע"י היוצרים, כתנאי לקבלת המענק לפי ההסכם  עם הקרן. הספרים  מועברים לספריות בתי הספר ולספריות העירוניות בחיפה..

2

מענקים בתחומים הבאים

 

 

מענק יצירה בספרות 2019

בשנת 2019 הוענקו ארבעה מענקי יצירה, לסופרות הבאות :

  • אלישבע סוסל על ספרה "צ'ומיי" (פרוזה) 
  • חנה סקרה על ספרה "קולות מקצה השקט" (שירה)
  • טלי עמית כוכבי על ספרה "יש כרישים מאחורי הקרוסלה" (ספרות ילדים)    
  • אירית וייסמן מינקוביץ על ספרה "קוסם השינה" (ספרות ילדים).

 

 
FaLang translation system by Faboba