תמיכה בהוצאה לאור של כתבי עת

קרן תרבות חיפה עודדה פרסום קבצים ספרותיים ע"י גופים מוכרים - כמו אגודת הסופרים בחיפה -  וזאת על מנת לאפשר ליוצרים חיפאים, בעיקר כאלה שנמצאו בראשית דרכם, לפרסם יצירות אישיות בהיקף שאינו מאפשר הוצאת ספר מלא . לעתים, הקרן עצמה הפנתה יוצרים מתחילים לעורכי הקבצים. בנוסף, סייעה הקרן בהוצאה לאור של כתבי עת אשר חברי המערכת הינם יוצרים חיפאים, והאמנים אשר יצירותיהם  מופיעים בכתבי העת הינם סופרים, משוררים ציירים ופסלים, מכל רחבי הארץ.