Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

תמיכה בהוצאה לאור של כתבי עת

קרן תרבות חיפה עודדה פרסום קבצים ספרותיים ע"י גופים מוכרים - כמו אגודת הסופרים בחיפה -  וזאת על מנת לאפשר ליוצרים חיפאים, בעיקר כאלה שנמצאו בראשית דרכם, לפרסם יצירות אישיות בהיקף שאינו מאפשר הוצאת ספר מלא . לעתים, הקרן עצמה הפנתה יוצרים מתחילים לעורכי הקבצים. בנוסף, סייעה הקרן בהוצאה לאור של כתבי עת אשר חברי המערכת הינם יוצרים חיפאים, והאמנים אשר יצירותיהם  מופיעים בכתבי העת הינם סופרים, משוררים ציירים ופסלים, מכל רחבי הארץ.

FaLang translation system by Faboba