Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

גלים אופקים חדשים

גלים 10 אופקים חדשים 2003

אנתולוגיה לתרבות, ספרות, אמנות וחברה מערכת מייסדת: עדה אהרוני  1987

עורכות: עדה אהרוני, יהודית זילברשטיין

הגהה וניקוד: אברהם בר – עם

עיצוב גרפי: נאטיס סולומון

תמונות השער: יהודית זילברשטיין

הוצאת איפל"ק – הפורום הבינלאומי לתרבות השלום

הוצאה לאור: מילניום תשס"ג  2003

קרן תרבות חיפה סייעה בהוצאה לאור של כל עשרת הגליונות  של גלים החל מהגליון הראשון

גלים אופקים חדשים

FaLang translation system by Faboba