Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

רשימת הסופרים באותיות ב-ד

 

בונן, בועז
"חיים על פי תהום"

 

 

ביאליק , שמואל
"שירת חיי"


אוטוביוגרפיה
עריכה: מיתר סלע עיצוב: שוש וסרמן
קווים הוצאה לאור בע"מ 2006

 

 

בר , מרני
"על גדר התליינים בנוטרדם "

 

 

ברודרמן, אלי
"זר בצל אלונים" ועוד ארבעה סיפורים קצרים

 

 

ברונשטיין, צחי
"ילדי שלכת"

 

 

ברזלי, צבי
"מאורעות וואדי –


סאליב ראשיתו של מפנה" סקירה הסטורית
עימוד, לוחות והפקה: גאלה קדם דפוס בע"מ 1997

 

בת אליעזר, חגית
"השקת ספינת צפיה" שירים

על העטיפה: רון פרוים "התפרצות" 2007
עיצוב העטיפה :נועם פרידמן
הוצאת כרמל ירושלים

 

גולדמן, ליאורה
גשר בכי

שירה

 galshtain rivka

 גלשטיין - לייפציג, רבקה
"מצב משפחתי" שירים

עריכה לשונית: בנימין אלקובי
הציור על העטיפה: באדיבות רות פלדי מתוך סדרת נוף ימי, 2005
פרדס הוצאה לאור, חיפה 2006

galshtain leipzig

 

גלשטיין - לייפציג, רבקה
"הכרית עליה מונחים פני" שירים 

תמונות הכריכה והשערים: מיצירותיה של חנה אורלוף
הוצאת כרמל ירושלים 1998

 

 

גן – אור, מאיר
"בנ-גור-יון"

da mlah naami

 

דה מלאך, נעמי
"לא על היופי לבדו"


מחקר על הוראה ביקורתית של ספרות
עורכות: חנה נוה (עורכת ראשית), חנה הרצוג, אורלי לובין עריכה מדעית: אורלי לובין
הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים 2008

 

dana iosef

 

 פרופ' דנה, יוסף
"הפתגם והמכתם בערבית המדוברת"

לקט של 6000 פתגמים כולל מבואות ונספחים (ערבית, תרגום עברי, תעתיק)
סדר ועיצוב: עליזה סולטן
הוצאת המחבר תשס"ו 2006

dana iosef2

 

פרופ' דנה, יוסף
"הפואטיקה של השירה העברית בימי הביניים"

הוצאת דביר 1982

 

דרדיקמן, דורי
חושך בצהריים 
 
שירה

FaLang translation system by Faboba