כתב העת "לב הפרי"

כתב העת

כתב העת "לב הפרי"  יצא לאור ע"י אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת כולל סיפורים ושירים פרי עטם של סטודנטים יהודים וערבים. 

החוברת הראשונה יצאה לאור בחודש כסלו, תש"נ, דצמבר 1989.  עורכים: מרים לייזר ויצחק קרסו.