Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

פרויקט "העשרת אמנויות" בבתי ספר

פרויקט "העשרת אמנויות" בבתי ספר

פרויקט "העשרת אמנויות" בבתי ספר, החל בשנת 1991 ביוזמת קרן דורון, ובניהולה התקציבי, ובניהול מיקצועי של החוג לחינוך של אוניברסיטת חיפה. הפרויקט מומן ע"י קרן דורון לחינוך  הרווחה, משרד החינוך ועירית חיפה. הפעילות בתכנית נמשכה שמונה שנות לימוד, השלוש הראשונות בהנחיית אוניברסיטת חיפה בשני בתי ספר, והחל מ - 1994 למשך חמש שנים, בשישה בתי ספר כשהנהלת הפרויקט עברה לקרן תרבות חיפה.

מטרת הפרויקט היתה העשרת שיעורי האמנות החזותית ושעורי המוזיקה, תוך שילוב ביניהם בשיטות הוראה שונות, שלא היו  מקובלות במערכת החינוך הרגילה. מספר השיעורים הפרונטליים בבתי הספר הוקטן, לעומת זאת גדל ההיקף של הפעולות המיוחדות כמו : ימי תיאטרון וקונצרטים, ביקור במוזיאונים, פעילויות שסייעו לחשוף את התלמידים לפעילויות אמנותיות ברמה גבוהה.

בשיטה  זו שולבו שני מורים בכיתת אמנות, ובכתות המוזיקה נערכה העבודה בקבוצות קטנות, כולל שילוב פעולות  רב גילאיות, וכל זאת בנוסף לפרוייקטים מרכזיים לקישוט בתי הספר. ימי פעילות מיוחדים הוקצו לפעילות משותפת עם הורים ובני המשפחות.

בבתי הספר שלקחו חלק בפרויקט, הוקמו חדרי אמנות, נרכשו כלי נגינה וציוד  לימודי נוסף. האוניברסיטה בעזרת המנחים המקצועיים, קבעו דפוסי עבודה ועקרונות חינוכיים שהיוו בסיס להמשך הפרויקט בשנים שלאחר מכן, עם הצטרפות קרן תרבות חיפה לניהול הפרויקט.
קרן תרבות חיפה קיבלה על עצמה את ניהול הפרויקט בשנת הלימודים   4 - 1995,  וקרן דורון החליטה   להעביר את הקצבותיה ישירות לגופים האמנותיים , תוך הגדלת הקצבה.

 השמת הפרויקט בשנת 1991,  החלה בשני בתי ספר ממלכתיים:

  • "נירים" בנוה דוד 
  • "מעלה הכרמל" בהדר

עם כניסת קרן תרבות חיפה לניהול הפרויקט, צורפו  ארבעה בתי ספר נוספים, שנבחרו על פי אחוז העולים החדשים הלומדים בהם  או  היו בעלי תלמידים מאוכלוסיות חלשות.

ארבעת בתי הספר שנוספו הם:

  • בית הספר  הממלכתי "גורדון" 
  • בית ספר הממלכתי  "ליאו בק" 
  • בית הספר הממלכתי הדתי " אהרן – הרא"ה "  קרית שמואל  
  • בית ספר  "חיוואר" 

בשני בתי הספר האחרונים היוו שיעורי האמנות חידוש במערכת הלימוד.  בששת בתי הספר השתתפו בפרויקט כ-1200 תלמידים. 

עם כניסת הקרן לניהול הפרויקט, חלו בו תמורות חשובות בתחום המקצועי, הועמקו הידע וההתמקצעות של המורים והנהלות בתי הספר. נערכו שינויים בהנחיית לימודי המוזיקה, הופקו תיקי עבודה מקצועיים שנכנסו לתכנית העבודה ותחום אמנות התיאטרון נוסף לתכנית הלימודים.

2

 

 חלק מהתלמידים  שסיימו את לימודיהם והיו מעורבים בפרויקט נקלט  במסגרות המשך מתאימות – כמו בית הספר לאמנויות "רעות" – וחלק אחר יישא עמו את המטען  המיוחד של מי שהתנסה והעמיק בעולם האמנויות.  במשך חמש שנים היה פרויקט זה הגדול מבחינת היקף הפעילות התקציבית ומן החשובים בו היתה מעורבת קרן תרבות חיפה, כאשר במימון הפעולה התחלקו עיריית חיפה, משרד החינוך והתרבות והקרנות הפרטיות "דורון" ו"גלנקור".

בסוף שנת הלימודים תשנ"ט הסתיים פרויקט "העשרת אמנויות". 

dancing

FaLang translation system by Faboba